LENGYELORSZÁG MAGYARUL


További hírek:


Vitéz Nagybányai Horthy Miklós A Magyar Királyság kormányzója

Vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.) az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. ...>>>


Az Aranyvonat

A Magyar Koronaőrök Egyesülete, valamint a MÁV História Bizottság a MÁV Nosztalgia KFT és a Vasúttörténeti Park közös szervezésében lehetőség adódott az 1938-as Szent Jobb országlásában részt vevő, a Szent Jobbot szállító vagon hiteles másolatának elkészítésére. A vasúti kocsi megépítését különböző támogatásokból szeretnénk megvalósítani. Ehhez kérjük szellemi, erkölcsi és lehetőség esetében anyagi támogatásukat. Az ünnepélyes felavatásra és kiállításra, majd későbbiekben az országlás főbb állomásainak eljutását 2012-es év nyarát célozzuk meg.

Tovább...>>>


Kapcsolódó anyagok:Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Animowana "Historia Polski"

 

Lengyelország királyai

A kora középkori Lengyelország szláv népessége alapvetően két jelentősebb államalakulatot hozott létre. Az egyiket Krakkó környékén az úgynevezett wi¶lanok (jelentése: Visztula mentiek) hozták létre, míg a másikat Gniezno központtal a polánok (vagyis mezeiek) alkották meg. Ez utóbbiban lépett trónra a később meghatározó Piast-dinasztia, amelynek legjelentősebb tagja I. Mieszko fejedelem lett, aki felvette a kereszténységet, és seregével meghódította a Balti-tenger partját, Sziléziát és Kis-Lengyelországot. Megalapította a független lengyel egyházat, amelynek központját a leigázott Krakkóba helyezte. A dinasztia hatalma töretlen volt egészen 1138-ig, amikor III. Boleszláv úgy döntött, hogy országát felosztja négy gyermeke között….

 Tovább....>>>> 

 MGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE 

Előszó

2011. évben Magyarország és Lengyelország látja el az EU Tanácsa soros elnökségét. A két nép történelmi öröksége és kulturális hagyománya több mint ezer évet ölel fel.

2011-ben, a krakkói Szent László zarándoklatot követően merült fel bennem a gondolat, hogy ezen összeállítás szerkesztésébe fogjak. Az elmúlt ezer év történelme során, Magyarországon számos király illetve uralkodóház volt és dinasztikus és történelmi kapcsolatot tartott fenn Lengyelországgal. A magyar uralkodók időképe a mellékelt táblázat szerint alakult.

Tovább...>>>


A Német Lovagrend története

Német lovagok

A középkornak nevezett „naiv vallásosság“ érája valójában közelebb állt az egyetemes hagyomány fényteli centrumához. Igen. Közelebb, már kronológiailag is, de azáltal is, hogy restaurálni kívánta a - temporalitástól független, mert afölött álló - Világkirály eszméjét. Az égi hierarchia leképződéseként jelent meg az a Rend, amit célszerű volt kiterjeszteni az azt tagadók szuverén világára is, még ha valójában ott is ugyanezen rend létezett a partikuláris viszonyoknak megfelelően. A lovagság, lovagiasság virága Európában, csakúgy mint az iszlám Keleten üde virágzással az önmagáért való pompázás és gőgösség felé tekeredett, ezért lehetett szükség arra, hogy Kelyhét helyes irányba, fölfelé tereljék végre, a tiszta égen világító Napkorong felé. Alázat Isten felé, példamutatás az ember felé.

Tovább....>>>> 


Vitéz Nagybányai Horthy Miklós A Magyar Királyság kormányzója

Vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.) az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. ...>>>

Barátok a bajban: lengyel menekültek Magyarországon

(Európa Kiadó, Kiadás éve: 1985; ISBN szám: 963-07-3415-x)

„Kötetünkben huszonnyolc egykori lengyel menekült emlékszik vissza a számkivetettség súlyos esztendőire, s állít ki – többnyire jó – bizonyítványt a magyar népről, amely a politika kegyetlen szorításában is megállta az igazi emberség próbáját” – ajánlja a kiadó a könyvet, mely a második világháborúban Magyarországra menekült lengyelek életét hivatott bemutatni...>>>.

Jürgen Stroop

Jürgen Stroop (SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS) 1895. szeptember 26-án született Detmoldban. (Tulajdonképpen Josefnek keresztelték, de 1941-ben "zsidó nevét" fölváltotta az ősgermán Jürgenre.) Anyja: Katharina (született Welther); apja Konrad Stroop, a lippei fejedelemség rendőrfőnöke őrmesteri rangban. Josef szülei katolikusok voltak....>>>

 Megosztás
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat