ARANYVONAT


További hírek:

 

Szent László Ünnepe

Összefoglaló a korábbi évek eseményiről.

Tovább...>>>


Kapcsolódó anyagok:Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat


A Magyarországi Lengyelek Ünnepe – Szent László Nap 2014

Hajdúszoboszló

Rendkívül gazdag volt a magyar Polónia idei ünnepének programja. Az ünnep előnapján, június 27-én, Hajdúszoboszlón Magyar-Lengyel Testvériség Napját tartották, melynek főszervezője volt Nagy Géza, a szabolcsi történelmi rekonstrukciós csoport vezetője.

Vele együtt az ünnep megszervezésé Nonprofit utazási iroda, valamint az Országos Lengyel Önkormányzat munkálkodott. A szentmise után emléktáblát avattak – „a magyar-lengyel testvériség és II János Pál szentté avatása emlékére”, ezen kívül kiállítások és koncertek is voltak.

Miskolc

„Ma tizenkilencedszer gyűltünk össze Szent László, a magyarországi lengyelek védőszentjének ünnepén. Kezdettől fogva ez jó alkalom volt arra, hogy a meglehetősen szétszórtan élő lengyelek egymással találkozzanak. Az utóbbi évek során ez a találkozó egyre nyíltabbá vált, annak köszönhetően, hogy egyre többen kapcsolódtak bele a közös munkába, nyújtottak segítséget a lengyel-magyar barátság jegyében és vettek részt ünnepeinken. (…) Itt Miskolcon most egész Magyarország lengyelsége képviselteti magát Győrtől Nyíregyházáig, Szent László napját több városban is megünneplik, hogy csak Budapest X. kerületét, Kőbányát, Edelényt, Győrt, Hajdúszoboszlót, Veszprémet, Tatát említsem”. Ezekkel a szavakkal köszöntötte dr. Csúcs Lászlóné a miskolci Nemzeti Színház nyári színpadán az egybegyűlt vendégeket, akik előzőleg szentmisén vettek részt a minorita templomban. A misét Karol Kozłowski atya, a budapesti Lengyel Templom plébánosa celebrálta, közreműködött Dalárda kórus és Krakus népi együttes, siewierz-béli fúvós zenekar kíséretében. Az ünnepséget jelenlétükkel megtisztelték: Roman Kowalski – a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Halina Nabrdalik - „Wspólnota Polska” Egyesület opolei tagozatának elnöke Csöbör Katalin – országgyűlési képviselő Németh Szilard- országgyűlési képviselő, Budapest XXI kerületének polgármestere Dr. Budai Miklós - EMMI Nemzeti Támogatáskezelő Osztályának vezetője Teresa Kopeć „Forum Polonii” Lengyel Közösségek Ausztriában Szervezet elnöke valamint Lengyelek Szövetsége Ausztriában szervezet tagjai Molnár Oszkár- Edelény Város Polgármestere Pfliegler Péter- Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármester Tóthné Mihalik Katalin- Szögliget Polgármestere Zdzisław Bana¶ – Siewierz polgármestere Dr. Balázs Tamás- Balázs& Kovátsits ügyvédi iroda képviseletében Andrzej Kalinowski - a Lengyel Köztársaság budapesti Konzulátusának vezetője Jarosław Bajaczyk – a budapesti Lengyel Intézet igazgató-helyettese Karol Kozłowski atya – a Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa.

A Szent László Díjat dr. Németh Szilárd országgyűlési képviselő, Csepel polgármestere kapta, a Magyarországi lengyelekért díjat pedig Isaszegi Múzeumbarátok Köre, Bárkányi Tamás és Wiesława házaspár és Molnárné Cie¶lewicz Elżbieta, „Polska Drenka” pedig a Magyarországi Lengyelség Különdíját kapott. Dr. Csúcs Lászlóné, a lengyel nemzetiség parlamenti szószólója után felszólalt Roman Kowalski lengyel nagykövet, Pfliegler Péter, Miskolc, Zdzisław Bana¶ Siewierz polgármestere. Molnár Oszkár, Edelény polgármester. Felolvasásra került a „Wspólnota Polska” Egyesület elnökének, Longin Komołowski, valamint Piotr Zientarski szenátor levelei, akik nem tudtak személyesen megjelenni a miskolci ünnepségen. Az OLÖ búcsúztatta Podlussány Erzsébet asszonyt, aki 14 éven keresztül munkálkodott a lengyelség javára, és most nyugdíjba vonul. Az ezt követő gála műsorban részt vettek: Krakus együttes Krakkóból, Igriczek Szabolcsból, Polska Drenka, valamint Clipsy és Sonus együttesek Siewierz városából. Az ünnepséget vezette Városi Veronika és Piotr Piętka. A tudósítást dr. Csúcs Lászlóné szavaival fejezzük be: „Az idei év a választások jegyében folyik. Nagyon szeretném, ha az elkövetkező Országos Lengyel Önkormányzat képviselő testülete abban a szellemben folytatná tevékenységét, amelyet hosszú évek során kialakítottunk, tovább fejlesztené muzeális, oktatási és közművelődési intézményeinket. Ünnepeljünk együtt jó hangulatban és annak reményében, hogy a magyarországi lengyelek a jövőben egymással karöltve folytatják a megkezdett munkát”.
Az ünnepség támogatói voltak: az Emberi Erőforrás Minisztériuma, Miskolc városának vezetése, a Lengyel Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége, valamint "Bols - Hungary" Kft.

(b.)

Swięto Węgierskiej Polonii Dzień ¶w. Władysława 2014

Hajdúszoboszló

Program tegorocznych obchodów ¶więta węgierskiej Polonii był nadwyczaj bogaty. W przeddzień oficjalnych uroczysto¶ci, w dniu imienin jej patrona - 27 czerwca w Hajdúszoboszló odbywał się "Dzień węgiersko-polskiego braterstwa", którego głównym organizatorem była Grupa Rekonstrukcji p.w. ¶w. Władysława prowadzona przez Gézę Nagya w Szabolcs, a współorganizatorem - obok biura turystycznego Nonprofit - Ogólnokrajowy Samorz±d Polski. Obchody w Hajdúszoboszló rozpoczęła msza ¶więta sprawowana przez o. Artura Górskiego OP i ks. Józsefa Liptáka w ko¶ciele p.w. ¶w. Władysława. Następnie odbyło się odsłonięcie tablicy "Na pami±tkę węgiersko-polskiego braterstwa oraz kanonizacji Jana Pawła II." Towarzyszyły temu: wystawa replik węgierskich i polskich relikwii, koncert zespołu muzyki ¶redniowiecznej "Igriczek", przemarsz w strojach ¶redniowiecznych, salwy armatnie, pojedynki rycerskie oraz autentyczne życie obozowe w parku ¦więtego Stefana.

Miskolc

"W dzisiejszym dniu już po raz dziewiętnasty zebrali¶my się, aby uczcić Dzień ¶w. Władysława - patrona Polaków żyj±cych na Węgrzech, Dzień Węgierskiej Polonii. Od samego pocz±tku była to dobra okazja, żeby Polacy - rozsiani po całych Węgrzech - mogli być razem. W ostatnich latach spotkania te były coraz bardziej otwarte - a to dzięki temu, że coraz więcej z nas zaczęło wł±czać się do wspólnej pracy i coraz więcej osób zarówno Polaków jak i Węgrów bierze udział w ¶więcie węgierskiej Polonii.(...) Dzisiaj tu, w Miskolcu zebrali się Polacy z całych Węgier, od Győr po Nyíregyháza, ale ¶więto węgierskiej Polonii - Dzień ¶w. Władysława - obchodzone jest dzisiaj także w wielu innych miastach kraju, wystarczy wspomnieć X dzielnicę Budapesztu - Kőbánya, Edelény, Győr, Hajdúszoboszló, Veszprém czy Tata." Tymi słowami rozpoczęła swoje wyst±piene przewodnicz±ca Ogólnokrajowego Samorz±du Polskiego na Węgrzech dr Csúcs Lászlóné Halina podczas spotkania galowego, które odbyło się na scenie letniej Teatru Narodowego w Miskolcu, a poprzedziła je msza ¶więta sprawowana przez proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Karola Kozłowskiego SChr. w Ko¶ciele Franciszkanów, któremu towarzyszyły chór Dalárda z Nyíregaháza i ZPiT "Krakus" , a potem uroczysty przemarsz w asy¶cie węgierskiej Grupy Rekonstrukcynej p.w. ¶w. Władysława i Orkiestry Dętej Straży Pożarnej w Siewierzu.

Obchody sw± obecno¶ci± m.in. zaszczycił Ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski, prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie reprezentowała Halina Nabrdalik prezes Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Forum Polonii w Austrii reprezentowała Teresa Kopeć. Obecni byli posłowie Zgromadzenia Narodowego Węgier pani Katalin Csőbőr z woj. BAZ oraz dr Szilárd Németh z Budapesztu, w imieniu Ministerstwa Zasobów Ludzkich Węgier przybył dr Miklós Budai, obecni byli burmistrzowie Edelény Oszkár Molnár, Szögligetu dr Katalin Mihálik Tótné, wiceburmistrz Miskolca Péter Pfliegler. Z Polski przyjechał burmistrz Siewierza Zdzisław Bana¶, a z Budapesztu panowie Andrzej Kalinowski - kierownik Referatu Konsularnego Ambasady RP i Jarosław Bajaczyk wicedyrektor Instytutu Polskiego. W tegorocznym ¶więcie uczestniczyli też polscy i węgierscy go¶cie ¶więta mikroregionu, które odbywało się w Edelény.

Laureatami nagród polonijnych w 2014 roku zostali: nagrody ¶w. Władysława burmistrz Csepela i poseł ZN Węgier dr Szilárd Németh, a nagrody "Za zasługi dla węgierskiej Polonii" otrzymali: Elżbieta Molnarné Cie¶lewicz, państwo Wiesława i Tamás Barkanyowie i Koło Przyjaciół Muzeum w Isaszeg. Nagrodę specjaln± wręczono zespołowi "Polska Drenka". Oprócz rzecznik spraw narodowo¶ci polskiej w ZN - przewodnicz±cej OSP dr Csúcs Lászlóné Haliny, głos zabrał pan ambasador Roman Kowalski, który podkre¶lił, iż Miskolc jest miejscem szczególnym dla polskiej narodowo¶ci na Węgrzech, bo wła¶nie tutaj zamieszkuj± potomkowie najstarszej generacji naszej Polonii, dzięki którym w 1993 roku Polacy uzyskali status jednej z 13-tu oficjalnie uznawanych w tym kraju mniejszo¶ci narodowych. Przemawiał również burmistrz Siewierza Zdzisław Bana¶. Ponadto odczytane zostały listy: prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" pana Longina Komołowskiego oraz senatora RP Piotra Zientarskiego, który ze względu na ważne obowi±zki parlamentarne w tym roku wyj±tkowo nie mógł uczestniczyć w ¶więcie ¶w. Władysława. Odbyła się uroczysto¶ć pożegnania pani Erzébet Podlussány - b. dyrektora Biura Urzędu OSP, która po 14 latach pracy przeszła na emeryturę. Po czę¶ci oficjalnej przyszedł czas na koncert galowy w wykonaniu zespołów: Krakus z Krakowa, Igriczek z Szabolcs, Polska Drenka oraz Klipsy i Sonus z Siewierza, a spotkanie galowe prowadzili Veronika Városi i Piotr Piętka. Relację z Miskolca pozwalam sobie zakończyć słowami wypowiedzianymi przez przewodnicz±c± OSP w jej ¶wi±tecznym wyst±pieniu: "Bież±cy rok toczy się w duchu wyborów. Pragnęłabym, aby radni kolejnego Ogólnokrajowego Samorz±du Polskiego na Węgrzech kontynuowali rozpoczęt± i prowadzon± przez nas przez długie lata działalno¶ć, aby dalej wspomagali prace muzealne, edukacyjne i kulturalne prowadzone przez nasze instytucje: Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, Szkołę Polsk± oraz Polski O¶rodek Kulturalno-O¶wiatowy wraz z jego oddziałami. ¦więtujmy w nadziei, że w przyszło¶ci Polacy żyj±cy na Węgrzech ramię w ramię kontynuować będ± rozpoczęt± przez nas pracę". Sponsorami, dzięki którym uroczysto¶ć została zoranizowana byli: Minsterstwo Zasobów Ludzkich Węgier, Samorz±d Miasta Miskolc, Ambasada RP w Budapeszcie, oraz "Bols - Hungary" Kft.

(b.)
Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat